Hernieuwbaar materiaal

De Melkunie pakken melk, yoghurt, karnemelk, vla, pap en Milk&Fruit (allemaal excl. dop) bestaan uit meerdere lagen: een laagje FSC gecertificeerd papier en twee lagen plastic. Voor die lagen plastic heeft de leverancier hernieuwbaar materiaal gekocht via het mass balance systeem (uitleg hieronder). Waarom doen we dit? Nou, zo zorgen we voor meer gebruik van hernieuwbaar materiaal en dragen we bij aan de vermindering van gebruik van fossiel materiaal. Hernieuwbaar materiaal groeit uit zichzelf steeds weer aan in de natuur. Denk aan suikerriet, plantaardig afval of oliën en vetten. Fossiele grondstoffen zoals aardolie groeien niet uit zichzelf steeds weer aan in de natuur. 

Hoe werkt het mass balance systeem?

Het mass balance systeem houdt in dat de leverancier de hoeveelheid hernieuwbaar materiaal heeft gekocht die gelijk is aan de te gebruiken hoeveelheid verpakkingsmateriaal door Melkunie. In het mass balance systeem wordt hernieuwbaar materiaal gemixt met fossiel materiaal. De fabrikant van het plastic is niet verplicht het hernieuwbare materiaal gescheiden te houden van de fossiele grondstoffen die hij verwerkt. Wel moet de hoeveelheid plastic dat hij als hernieuwbaar verkoopt, gelijk zijn aan de hoeveelheid hernieuwbaar materiaal dat hij heeft ingekocht en verwerkt. Zo is er balans in materiaal dat een productiesysteem in- en uitgaat. Omdat het hernieuwbaar materiaal gemixt wordt met fossiele grondstoffen, is het percentage hernieuwbaar materiaal wat daadwerkelijk in een verpakking zit niet te bepalen.